Sweden

Privacy Policy

Integritetspolicy för Nordens Media

1. Introduktion

Nordens Media värdesätter din integritet och är engagerade i
att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi
samlar in och använder din personliga information när du använder våra tjänster
och besöker vår webbplats.

2. Insamling av Data

Vi samlar in information när du:

 • Anmäler
  dig via våra formulär (både externt och på vår webbplats)
 • Bokar
  tjänster
 • Prenumererar
  på våra nyhetsbrev

Informationen inkluderar namn, telefonnummer, e-postadress
och andra uppgifter du tillhandahåller.

3. Användning av Data

Vi använder dina data för att:

 • Administrera
  bokningar och tjänster
 • Följa
  upp leads och potentiella kunder
 • Skicka
  ut nyhetsbrev
 • Förbättra
  och anpassa våra tjänster och kommunikation

4. Lagring av Data

Dina uppgifter lagras säkert, och vi vidtar alla nödvändiga

åtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, ändring och radering.

5. Dina Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller
radera dina personuppgifter. För att utöva dessa rättigheter, kontakta oss på info@nordensmedia.com.

6. Ändringar i Integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra vår
integritetspolicy. Eventuella ändringar träder i kraft när den uppdaterade
integritetspolicyn publiceras på vår webbplats.